پیچک ( محمد رضا ترکی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- نگاه :: بنازم به چشمی که زیباترین است( محمد رضا ترکی )
- از این خیل زخمی بیفتاد مردی( محمد رضا ترکی )
- یک بار دگر نبرد خوبی و بدی:: ( محمد رضا ترکی )
- این حس سمج!::حس می کنی برای تنفس ( محمد رضا ترکی )
- بهارانه :: رها کن از غم و از اخم دلها و جبین ها را( محمد رضا ترکی )
- رباعی::مرثیه ناسروده ای از نزار قبانی( محمد رضا ترکی )
- رباعی :: بغض:: با نغمه شادمانه می خندیدیم( محمد رضا ترکی )
- به یاد حسن حبیبی(ره)::مردی که دوست داشت ( محمد رضا ترکی )
- سایۀ بلوط:: فریاد و های و هوت تحمل نمی شود ( محمد رضا ترکی )
- حرفهای تنهایی :: حرف دارم ولی برای خودم( محمد رضا ترکی )
- نذر محرم:: پیراهن محرّمی ات را به تن بکن ( محمد رضا ترکی )
- برای خلیل و مهربانیش!:: آتش خلیل! بر تو گلستان ( محمد رضا ترکی )
- رباعی :: غارهای واپسین! :: سرگشته و بی قرار برمی گردد( محمد رضا ترکی )
- رباعی :: خاموشی :: بد نیست که از سکوت تن پوش کنی( محمد رضا ترکی )
- ماه ترین! :: ای سرمۀ چشم تو شب گیسوها( محمد رضا ترکی )
- قصۀ تکراری :: باز امشب تنش گدازان است( محمد رضا ترکی )
- بر گردۀ باد:: زین بر سمند پی شدۀ باد می نهی( محمد رضا ترکی )
- ولولۀ لفظ :: در جهان ولولۀ لفظ چه معنی دارد( محمد رضا ترکی )
- همسفر :: از خویش تهی می شدم و شور و شر من( محمد رضا ترکی )
- کابوس :: در این خیابانهای بی پایان ( محمد رضا ترکی )
- یا علی! :: دل شکسته ام :: ( محمد رضا ترکی )
- به عنوان تبریک!:: گذشت این رمضان و گناهمان کم شد ( محمد رضا ترکی )
- مائده های زمینی::در تمام فصلها ( محمد رضا ترکی )
- خشکان تردامن!:: یقین از من و تو مسلمان ترند ( محمد رضا ترکی )
- ابر :: یک تکه ابر کوچک ( محمد رضا ترکی )
- آبروی ابرها :: ابری به جنبش آمد و دریا از آن چکید( محمد رضا ترکی )
- اوستاد عالی قدر!:: ( محمد رضا ترکی )
- ذکر بر دار کردن حسنک::( محمد رضا ترکی )
- از دست دستت!:: از دست رفتنهای من دست خودم ( محمد رضا ترکی )
- عطش پرواز:: ماه ای ماه شب رویایی( محمد رضا ترکی )
- سلویچ:: این شهر چقدر پیچ در پیچ شده ست( محمد رضا ترکی )
- قسمت:: خدا می خواست در چشمان من ( محمد رضا ترکی )
- الیناسیون :: از خودت که می روی ( محمد رضا ترکی )
- دست دوم!:: جان شما جهان شما دست دوم است ( محمد رضا ترکی )
- معلم! :: کسی خسته جان و پلاسیده باشد( محمد رضا ترکی )
- نستعلیق :: درخت پاک دارد شاخه در افلاک( محمد رضا ترکی )
- تقدیر :: تقدیر من این بود که نفرین شده باشم ( محمد رضا ترکی )
- پیری دیررس!:: پیریّ خود را ناگهان( محمد رضا ترکی )
- رباعی :: از درد بدون همزبانی مردند( محمد رضا ترکی )
- ریاعی:: سیب::در برزخ این بهشت خواهم افسرد( محمد رضا ترکی )
- شوکران و شعله:: یک نفر از میان شعله های ( محمد رضا ترکی )
- یادی از "ننه علی :: عقل یک عمر اگر سربه گریبان ( محمد رضا ترکی )
- دلتنگی:: اگر به شوق تو این اشتیاق شکل گرفت( محمد رضا ترکی )
- تقویم جلالی:: ای کاش که فصل بی ملالی می داشت( محمد رضا ترکی )
- حباب! :: نرخ دلار قابل دیدن دوبار نیست( محمد رضا ترکی )
- بی عشق ::هر چند می توانی در حد چند لحظه( محمد رضا ترکی )
- حسن یوسف::بر جماعت زنان درآمدی( محمد رضا ترکی )
- گل و لبخند::زمستان در زمستان کی هراس ( محمد رضا ترکی )
- سفر تکوین:: در آغاز خدا بود و تنها خدا بود( محمد رضا ترکی )
- رباعی :: معرکه:: از شدت جوگرفتگی جنبه نداشت( محمد رضا ترکی )
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد