تبلیغات اینترنتیclose
زندگی نامه محمد رضا ترکی
پیچک ( محمد رضا ترکی )
شعر و ادب پارسی

توجه توجه :: برداشت از سایت ویکی پدیا به آدرس زیر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C

 


محمدرضا ترکی (۱۳۴۱، آبادان) شاعر، نویسنده، مترجم، محقق ادبی و دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.[۱]

 

 

تالیفات

 پارسای پارسی. چاپ اول: قم. انتشارات توسعه قلم.۱۳۸۱. چاپ دوم: تهران. انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۷(با تجدید نظر و افزودن چند فصل).[۲]
• از واژه تا صدا (پیرامون ادبیات و رادیو) تهران. انتشارات طرح آینده.۱۳۸۲[۳]
• پرسه در عرصه کلمات (۵۵ مقاله و یادداشت) تهران. انتشارات سخن. ۱۳۸۷ [۴]
• پارسای پارسی. چاپ اول: قم. انتشارات توسعه قلم.۱۳۸۱. چاپ دوم: تهران. انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۷(با تجدید نظر و افزودن چند فصل).[۵]

 


مجموعه شعر
فصل فاصله.تهران. انتشارات همسایه. ۱۳۸۱[۶]
هنوز اول عشق است. تهران. انتشارات تکا. ۱۳۸۷[۷]
خاکستر أیینه. تهران. انجمن شاعران ایران. ۱۳۸۹ (تقدیر شده در جشنواره جایزه کتاب فصل، تابستان ۱۳۸۹ [۸]).

 

 

ترجمه‌ها (کتاب

تاریخ و تطور علوم بلاغت. دکتر شوقی ضیف. تهران. انتشارات مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) ۱۳۸۳[۱۰]

 

 

مقالات در مجموعه‌ها و نشریات علمی تحقیقی
عهدنامه سلمان فارسی. مجله تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی..دانشگاه تهران. تابستان ۱۳۸۰
رسول ماه. مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. بهار ۱۳۸۴
بر بساط غزل خاقانی.نامه فرهنگستان. شماره ۲۶. شهریور ۱۳۸۴
دوباره کاری و شتابزدگی در تصحیح هفت دیوان محتشم کاشانی. نامه فرهنگستان.شماره ۲۷.آذر ۱۳۸۴
طنز در شعر رودکی. رودکی سرآمد شاعران فارسی(مجموعه مقالات به مناسبت سال رودکی). تهران. موسسه خانه کتاب. ۱۳۸۷
مدخل «خاقانی شروانی» دانشنامه فرهنگستان زبان فارسی. ۱۳۸۸
در حاشیه غلط ننویسیم. مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (در حال انتشار)
مقاله «طنز در ادب فارسی» نوشته شده برای کتاب فارسی عمومی. انتشارات نشر دانشگاهی.
آویختن تاریانه، نامه فرهنگستان، دوره یازدهم، شماره اول، بهار ۱۳۸۹.
علشق گلخنی، مجله علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۹، شماره ۱۹۱

 

 


مقالات در نشریات علمی ترویجی
پاسخ به یک ابهام در سخن سعدی. فصلنامه میراث جاویدان. بهار ۱۳۷۷
وقف در متون فارسی. فصلنامه میراث جاویدان. تابستان ۱۳۷۷
برادر کشان در شاهنامه.فصلنامه شعر.شماره ۲۸.
سلسله مقالات پیرامون ادبیات و تاریخچه رادیو. منتشر شده در شماره‌های ۴/۷/۹/ ۱۰ در مجله تخصصی رادیو. در فاصله: ۱۳۸۰- ۱۳۸۱
دشواریهای دیوان خاقانی. کتاب ماه ادبیات و فلسفه. مرداد ۱۳۸۳

 

 

ترجمه (مقالات)

مرد بادها (کوروساوا و تجربه‌های سینماییش) ادبستان. شماره ۲۵. دی ۱۳۷۰
متن گرایی و نقش آن در معرفت دینی. فصلنامه میراث جاویدان. شماره ۱۷. ۱۳۷۶
عالمان اصول دین و انکار دلالت فعل بر زمان.فصلنامه میراث جاویدان.شماره ۲۱. ۱۳۷۷
مجموعه مقالات «اسطوره شناسی» چاپ شده در ۸ شماره پیاپی از قصلنامه شعر(شماره ۲۲-۲۹) ۱۳۷۷- ۱۳۸۰

 

 

گزینش و ویرایش (کتاب
تیرانا (برگزیده نقد و نثر ادبی از مرحوم استاد مهرداد اوستا) تهران. انتشارات حوزه هنری. ۱۳۸۱فصل فاصله.تهران. انتشارات همسایه. ۱۳۸۱[۱۱]
برگزیده مقالات معارف اسلامی (۲ جلد). قم. اسوه. ۱۳۸۴[۱۲]
رجعت سرخ ستاره (مجموعه شعر استاد علی معلم دامغانی). تهران. سوره مهر. ۱۳۸۶

 

 

فعالیتهای مطبوعاتی /رسانه ای
سردبیر فصلنامه شعر : ۱۳۷۷ – ۱۳۸۰
دبیر تحریریه فصلنامه میراث جاویدان : ۱۳۷۲- ۱۳۷۷
مدیر شبکه فرهنگ رادیو ایران : ۱۳۷۷- ۱۳۸۱

 

 

توجه توجه :: برداشت از سایت ویکی پدیا به آدرس زیر

 http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C